Pallesaotebal

01 fibberwari 2020
Zaoterdaag 1 fibberwari a.s. organisere weej 't altied gezellige Pallesaotebal

Mini Pallesaotebal

08 fibberwari 2020
Wae wuurt 't nieje Jeugtrio?

Groeëte Prónkzitting

19 fibberwari 2020
Woendaag 19 fibberwari halde weej ós Groeëte Prónkzitting met zang, dans en buuts