Pers & Propaganda

V.G. De Kwas - Kemissie - Pers & Propaganda

De Pers- en Propagandakemissie zörg d'r veur det De Kwas 't ganse jaor op 'n waerdige wies in de publiciteit kump. Zeej hebbe kóntak met zoeëwaal radio en tillevisie as ouk de schrievende pers.

Eine kier per jaor gaeve zeej 'ne echte krant oet, De Kwa(t)s. De inhald van deze krant besteit oet gegaeves van 't niej prinsellik trio, foto's van 't vurrige en loupende vastelaovesseizoen, verhäölkes, de Jeug van De Kwas en advertenties. 

Deze krant wuurt gratis hoes-aan-hoes verspreid in gans Venlo-Zuid in 'n oplage van 5000 stöks.

Ouk 't verzörge van al 't drökwerk zoeëas enveloppe, breefpepeer, oetnuuëdiginge, posters en flyers, 't make van TV-spotjes en 't beej -en ónderhalde van dees thoespagina same met de sociale media hure beej dees kemissie.

Taeves bewaak P&P de tradities, hoesstiel en oetstraoling van De Kwas en behere zeej 't archief.

Doordet De Kwas 't ganse jaor actief is, is ouk dees kemissie boete 't vastelaovesseizoen drök bezig.