Pieke & Ritsele

V.G. De Kwas - Kemissie - Pieke & Ritsele

De Pieke- en Ritsele (P&R) kemissie zörg d’r veur det d’r idder jaor genog pieke binnekómme um al ós evenemente gratis te kinne organisere; veur jónk en ald, groeët en klein.


Um dit steeds weer, jaor op jaor, te kinne doon zien d’r vanzelfspraekend pekunia nuuëdig. Dit haole weej o.a. beejein, doordet ós leeje belangeloos meiwerke aan ‘t ophaole van ald pepeer, ‘t organisere van kienaovende, ‘t róndbringe van de wiekkrant en meidreije met barwerkzaamhede op verschillende evenemente in ós stad.


Desondanks is det helaas neet genóg um alle koste te dekke. Daorum doon weej jaorliks ein beroep op ós sponsore en adverteerders, ’t bedriefslaeve dus. De P&R kemissie is heejbeej verantwoordelik um de liènkes met de bedriève te legge en dees te ónderhalde; daorum ‘t waord “Pieke” in de kemissienaam.


Ouk kinne bedriève greij in natura levere, die weej in ‘n vastelaovesseizoen altièd kinne gebroèke. Dink heejbeej aan klusmaterieel veur de Technische Kemissie, geluùdsapparatuur veur de Artiestekemissie, kedoos die weej beejveurbeeld kinne gebroèke veur ós kienaovende en gank zoeë maar door. In ruil heejveur óntvink de taegepartie heejveur ein sponsorpakket of ein advertentieplaats in ós kwastekrant; daorum dus ‘t “Ritsele”.