De Kwa(t)s

De Kwa(t)s

Vastelaovesgezelschap "De Kwas" brink al jaore eine vastelaoveskrant oét. Deze krant wuurd in ein oplage van 5000 eksemplare gratis hoés aan hoés in Venlo-Zuid verspreid.

De redaksie van de krant wuurd verzörg door ôs eige Pers en Propaganda kemissie.

Leuke verhaole of andere belangrieke zake veur in de krant kint geej maile nao:

pers@dekwas.nl

Wilt geej gaer ein advertensie plaatse in de Kwastekrant steur dan ein mail nao sponsoring@dekwas.nl.

Online Kwastekrante