De Kwa(t)s

De Kwa(t)s

Vastelaovesgezelschap "De Kwas" brink al jaore eine vastelaoveskrant oét. Deze krant wuurd in ein oplage van 5000 eksemplare gratis hoés aan hoés in Venlo-Zuid verspreid.

De redaksie van de krant wuurd verzörg door ôs eige Pers en Propaganda kemissie onder leiding van d'n hiër Evert Schnock.

Leuke verhaole of andere belangrieke zake veur in de krant kint geej maile nao:

pers@dekwas.nl

Wilt geej gaer ein advertensie plaatse in de Kwastekrant steur dan ein mail nao sponsoring@dekwas.nl.