De Kwa(t)s

De Kwa(t)s

Vastelaovesgezelschap "De Kwas" bringk al jaore 'ne vastelaoveskrant oet. Deze krant wuurt in 'n oplage van 5000 exemplare gratis hoes aan hoes verspreid in Venlo-Zuid.

De redactie van de krant wuurt verzörg door ós eige Pers- en Propagandakemissie.

 

Leuke verhaole of andere belangrieke zake veur in de krant kint geej maile nao:

pers@dekwas.nl

Wilt geej gaer ein advertentie plaatse in de Kwastekrant steur dan 'n mail nao: 

sponsoring@dekwas.nl.