In memoriam: d'n hier Wim Brummans
In memoriam: d'n hier Wim Brummans
Gepubliceerd op 12 oktober 2022

Intens bedreuf hebbe weej kinnis genaome van 't euverlieje van d'n hier Wim Brummans.

Vanaaf de beginjaore van De Kwas waas Wim zier actief betrókke beej 't organisere van vastelaovesactiviteite, toen nog veur de Carnavals-Commissie vanoet Stella Duce, later woort heej oet V.G. De Kwas gebaore. 

Van 1967 wies 1972 waas Wim vors van ós gezelschap en van 1973 wies 1991 zelfs veurzitter. Vanoet zien beroep as ónderwiezer, brach hae structuur en regelmaot.

Nao zien veurzitterschap is hae nog 'ne lange tied veurzitter gewaes van de kemissie Algemeine Zake. 't Op de juuste wies beejhalde van 't oetreike van medalies, 't samestelle van de vastelaovesmis, 't verstrekke van de allerierste WGWH, 't regele van de kaartverkoup van de zittinge, 't perbere um de 55-plussers van De Kwas ónder te bringe in 'n speciale kemissie en 't ophaole van ald pepeer op ziene eige Brum-route. Zoeëmaar inkele herkinbare zake welke Wim altied met vuuel ier veur ós gezelschap gedaon haet.

Ouk veur 't op de juuste wies schrieve van Venlose tekste waas Wim zier belangriek veur De Kwas. Gen Veldeke- of Jocusvenloos, maar gewoeën op zien eige wies, Wim Brummans' Venloos. Wim corrigeerde alle tekste veur de Kwastekrant, breve en euverige publicaties met ziene herkinbare roeëje pen, 't aanpasse meus idderein vervólges zelf doon. 

Det al zien vreejwilligerswerk neet ónopgemerk bleef, getuug waal 't feit det Wim in 1978 de Extra Hoeëge Ónderscheiding van Vastelaovesgezelschap De Kwas oet hande van vors Martin Christis in óntvangs meugde neme. In 2004 woort Wim, tiedes de krantprissentatie, zelfs gedecoreerd met de Ierepenning van de Gemeinte Venlo, door börgemeister Jan Schrijen.

Wies september 2015 is Wim lid gebleve van ós gezelschap. Nao 54 jaor lidmaatschap vónd hae 't good gewaes, umdet hae volges zienen standaard neet mier kós voldoon aan 'n aktief lidmaatschap.

Tiedes 'ne boetgewoeëne lejevergadering vanwaege 'ne veurzitterswissel, woort Wim verras met de oetreiking van de allerierste erkintelikheidsónderscheiding, genaamp D'n Brum. 'ne Ónderscheiding die beej hoeëge oetzóndering oetgereik wuurt aan minse die op de achtergrónd vuuel veur de Venlose vastelaovend beteikene of beteikend hebbe.

Wim, 'ne moeëje mins met 'n zier groeët Kwastehert. Emus dae weej noeits zulle vergaete.

Weej wins se Nel, Jeanine, Haico en de res van de femilie vuuel sterkte en krach toe.