Samewerking Vriendenloterij en De Kwas
Samewerking Vriendenloterij en De Kwas
Gepubliceerd op 08 juni 2024

Same met de Vriendenloterij haet De Kwas 'n actie op touw gezatte.

Zoeëwie geej weit viere weej met Vastelaovesgezelschap De Kwas al haos 6 kier 11 jaor dae schoeëne Venlo-Zuidse Vastelaovend. 

Weej hove óg ouk neet oet te legge det ’t organisere van dae schoeëne Venlo-Zuidse Vastelaovend jäörliks ouk aardig waat pekunia kos. 

Um det te kinne bekostige haole weej al ónder andere iddere 3e zaoterdaag van de maond Alt pepeer op , bezörge weej de wiekkrant, verzörge weej barwerkzaamhede tiedes verschillende evenemente en gank zoëe maar door.

‘t Ganse jaor regele weej dus zake um  same met óg de vastelaovend te kinnen blieve viere.

Dink maar ens aan Pallesaotebal, Spruutjesbal en Prónkzitting, die nog steeds gratis toegankelik zien veur idderein, net as idder ander evenement van De Kwas.

Idderein mot ummers Vastelaovend kinne viere!

Um dit op dees wies te kinne blieve organisere hebbe weej ‘n actie same met de Vriendenloterij op touw gezatte. 

Waat kint geej heej in beteikene? 

As geej al ’n Vriendenloterij-lot of -lote heb, kint geej die koppele aan ós gezelschap (De Kwas).

Beej idder lot det gekoppeld wuurt aan De Kwas, wuurt d’r per jaor vanoet de Vriendenloterij pekunia euvergemak nao De Kwas, idder jaor opnie ,net zoeë lang wies det geej óg lot heb opgezag.

Kint geej minse in óg umgaeving; femilie, vrinde en/of bure? Vraog eur dan ouk um eur lot te koppele aan ós gezelschap. Op dees wies kint geej gehiel vreejblievend waat beteikene veur ós gezelschap. 

As geej nog gen lot heb of d’r nog beej wilt koupe dan hebbe weej ouk nog waat veur óg in petto. Weej meuge namelik ‘ne belactie-aovend met een aantal leje i.s.m. de Vriendenloterij organisere. Zeej begeleide ós heej in.

Op dónderdaag 13 juni a.s. tösse 18.30 en 21:30 oor, gaon weej o.a. óg belle met de vraog of geej ouk ‘n lot wilt koupe.

Zeg geej heej ‘jao’ taege? Dan beteikent dit det d’r minimaal 40% van det gekochte lot nao De Kwas geit (beej minimaol ein jaor lidmaatschap). 

Vanzelfspraekend zitte d’r beej det gekochte lot nog andere veurdeile vanoet de Vriendenloterij.

As deilnemer krieg geej bv ‘n VIP kaart waomei geej korting krieg tot musea/diereparke/films en andere leuke oetstepkes. 

Heb geej zoeëiets van: astebleef, bel mich neet, dan respectere weej det ouk. Wilt geej det dan kinbaar make door ‘ne email te steure, veur 13 juni a.s, nao Sponsoring@dekwas.nl

Wilt geej waal mei doon met de bel aovend en De Kwas nog mier óndersteune? Dan kint geej óg melde beej óndergeteikende via tillefoonnummer 0620740017. 

Des te mier loeëte weej kinne verkoupe of loeëte kinne koppele aan De Kwas, des te baeter weej dae schoeëne Venlo-Zuidse Vastelaovend kinne same met óg kinne viere!