Belangriek niejs!
Belangriek niejs!
Gepubliceerd op 05 mei 2015

Laes onderstaond persberich oétgegaeve door ut Stichtingsbestuur umtrent ut Tref.

Ut Tref draait door!

Venlo 29 april 2015,

In januari hebben wij als stichtingsbestuur u geïnformeerd over het besluit van onze beheerder Huub Driessen om per 1 juni te stoppen met de exploitatie van café feestzaal ut Tref. Op de oproep voor een opvolger hebben wij enorm veel reacties gekregen. Toch heeft dit helaas tot op heden niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden en zullen wij op korte termijn dus geen nieuwe beheerder kunnen presenteren.

Derhalve heeft het stichtingsbestuur verleden week het besluit genomen om de exploitatie vanaf 1 juni 2015 tijdelijk in eigen beheer te gaan uitvoeren in samenwerking met de oud beheerders Fried en Tiny Driessen, die van 1979 tot en met 2009 Ut Tref gerund hebben. Een en ander aangevuld met vrijwilligers uit de verenigingen en wellicht uit de wijk.

Met deze opzet kunnen we de huidige gebruikers en huurders de garantie geven, dat wij hun onderdak in ut Tref kunnen blijven bieden tot vooralsnog medio 2016. De huidige activiteiten kunnen gewoon door blijven gaan. Ook voor feesten en partijen blijft ut Tref beschikbaar. Er is een brochure opgesteld waarin alle nuttige informatie over ut Tref is verzameld. Deze brochure is aan te vragen door een mail te sturen naar trefcentrum@comtino.nl, met als onderwerp “brochure”.

De vrijwilligerspool is in te delen in drie taakgebieden: horeca, onderhoud en schoonmaak. Voor alle drie taakgebieden kunnen we nog vrijwilligers gebruiken. Kandidaten kunnen zich opgeven bij het stichtingsbestuur via het mailadres trefcentrum@comtino.nl,

Omdat met de eigen exploitatie en de uitwerking van onze toekomstplannen meer werk te verdelen valt binnen het Stichtingsbestuur, zoeken we ook hiervoor ondersteuning en hopen wij enkele nieuwe bestuursleden te kunnen verwelkomen. Kandidaten kunnen zich melden bij de huidige bestuursleden of via trefcentrum@comtino.nl.

Let wel; de exploitatie met vrijwilligers is bedoeld voor een korte periode. We blijven als stichtingsbestuur zoeken naar een geschikte beheerder, die op ieder gewenst moment kan instappen. Mochten er kandidaten zijn of weet u misschien geschikte kandidaten, schroom niet om u te melden.

Het Stichtingsbestuur.